Arabiska för förmultna, ruttna

tasawwasa
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
förmultna, ruttna – dåtid han
yatasawwasu
ﻳَﺘَﺴَﻮَّﺱُ
förmultna, ruttna – nutid han

Det arabiska verbet för att förmultna, ruttna skrivs ﺗَﺴَﻮَّﺱَ och uttalas tasawwasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺴَﻮَّﺱُ och uttalas yatasawwasu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förmultna, ruttna består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förmultna, ruttna

Alla bokstäver i förmultna, ruttna

ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ta
t
sin
s
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för förmultna, ruttna består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺴَﻮَّﺱَ och uttalas tasawwasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förmultna, ruttna

dåtid
nutid
han
tasawwasa
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
han - dåtid
yatasawwasu
ﻳَﺘَﺴَﻮَّﺱُ
han - nutid
hon
tasawwasat
ﺗَﺴَﻮَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tatasawwasu
ﺗَﺘَﺴَﻮَّﺱُ
hon - nutid
jag
tasawwastu
ﺗَﺴَﻮَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'atasawwasu
ﺃَﺗَﺴَﻮَّﺱُ
jag - nutid