Arabiska för kariesangripen, rutten

musawwas
ﻣُﺴَﻮَّﺱ
kariesangripen, rutten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kariesangripen, rutten uttalas musawwas och skrivs ﻣُﺴَﻮَّﺱ.

Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kariesangripen, rutten består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kariesangripen, rutten

Alla bokstäver i kariesangripen, rutten

ﻣُﺴَﻮَّﺱ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
sin
s
waw
w
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för kariesangripen, rutten består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﻮَّﺱ och uttalas musawwas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver