Arabiska för ledighet, permission

'ijaaza
ﺇِﺟَﺎﺯَﺓ
ledighet, permission – femininum singular

Det arabiska ordet för ledighet, permission uttalas 'ijaaza och skrivs ﺇِﺟَﺎﺯَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ledighet, permission i:

'ijaazaat
ﺇِﺟَﺎﺯَﺍﺕ
ledighet, permission – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ledighet, permission

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ledighet, permission består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ledighet, permission

Alla bokstäver i ledighet, permission

ﺇِﺟَﺎﺯَﺓ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺰ
ـﺔ
 
alif hamza
'
jim
j
alef
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ledighet, permission består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺟَﺎﺯَﺓ och uttalas 'ijaaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver