Arabiska för granskning, kontroll, undersökning

faHS
ﻓَﺤﺺ
granskning, kontroll, undersökning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för granskning, kontroll, undersökning uttalas faHS och skrivs ﻓَﺤﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns granskning, kontroll, undersökning i:

fuHuuS
ﻓُﺤُﻮﺹ
granskning, kontroll, undersökning – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet granskning, kontroll, undersökning består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Ha som skrivs och uttalas H och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med granskning, kontroll, undersökning

Alla bokstäver i granskning, kontroll, undersökning

ﻓَﺤﺺ
ﻓـ
ـﺤـ
ـﺺ
 
ﻓـ
ـﺤـ
ـﺺ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
fa
f
Ha
H
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för granskning, kontroll, undersökning består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺤﺺ och uttalas faHS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för granskning, kontroll, undersökning

fa3l blir faHS

Vi har sett att det arabiska ordet för granskning, kontroll, undersökning skrivs ﻓَﺤﺺ och uttalas faHS. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, H och S, blir ordet faHS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som granskning, kontroll, undersökning