Arabiska för undersöka

faHaSa
ﻓَﺤَﺺَ
undersöka – dåtid han
yafHaSu
ﻳَﻔﺤَﺺُ
undersöka – nutid han

Det arabiska verbet för att undersöka skrivs ﻓَﺤَﺺَ och uttalas faHaSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻔﺤَﺺُ och uttalas yafHaSu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet undersöka består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Ha som skrivs och uttalas H och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med undersöka

Alla bokstäver i undersöka

ﻓَﺤَﺺَ
ﻓـ
ـﺤـ
ـﺺ
 
ﻓـ
ـﺤـ
ـﺺ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
fa
f
Ha
H
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för undersöka består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻓَﺤَﺺَ och uttalas faHaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för undersöka

fa3ala blir faHaSa

Vi har sett att det arabiska ordet för undersöka skrivs ﻓَﺤَﺺَ och uttalas faHaSa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är f, H och S, blir ordet faHaSa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som undersöka

Böjningsformer av undersöka

dåtid
nutid
han
faHaSa
ﻓَﺤَﺺَ
han - dåtid
yafHaSu
ﻳَﻔﺤَﺺُ
han - nutid
hon
faHaSat
ﻓَﺤَﺼَﺖ
hon - dåtid
tafHaSu
ﺗَﻔﺤَﺺُ
hon - nutid
jag
faHaStu
ﻓَﺤَﺼﺖُ
jag - dåtid
'afHaSu
ﺃَﻓﺤَﺺُ
jag - nutid