Arabiska för minut

daqiiqa
ﺩَﻗِﻴﻘَﺔ
minut – femininum singular

Det arabiska ordet för minut uttalas daqiiqa och skrivs ﺩَﻗِﻴﻘَﺔ.

Förutom grundformen finns minut i:

daqaa'iq
ﺩَﻗَﺎﺋِﻖ
minut – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet minut

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minut består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minut

Alla bokstäver i minut

ﺩَﻗِﻴﻘَﺔ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
dal
d
qaf
q
ya
y
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för minut består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﻗِﻴﻘَﺔ och uttalas daqiiqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver