Arabiska för angränsande, närliggande

mujaawir
ﻣُﺠَﺎﻭِﺭ
angränsande, närliggande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för angränsande, närliggande uttalas mujaawir och skrivs ﻣُﺠَﺎﻭِﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns angränsande, närliggande i:

mujaawiruuna
ﻣُﺠَﺎﻭِﺭُﻭﻥَ
angränsande, närliggande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet angränsande, närliggande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med angränsande, närliggande

Alla bokstäver i angränsande, närliggande

ﻣُﺠَﺎﻭِﺭ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
jim
j
alef
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för angränsande, närliggande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﺎﻭِﺭ och uttalas mujaawir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för angränsande, närliggande

mufaa3il blir mujaawir

Vi har sett att det arabiska ordet för angränsande, närliggande skrivs ﻣُﺠَﺎﻭِﺭ och uttalas mujaawir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är j, w och r, blir ordet mujaawir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som angränsande, närliggande