Arabiska för grillad

shawiyy
ﺷَﻮِﻱّ
grillad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grillad uttalas shawiyy och skrivs ﺷَﻮِﻱّ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grillad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grillad

Alla bokstäver i grillad

ﺷَﻮِﻱّ
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för grillad består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻮِﻱّ och uttalas shawiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver