Arabiska för grillad, ugnsbakad

shawiyy
ﺷَﻮِﻱّ
grillad, ugnsbakad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grillad, ugnsbakad uttalas shawiyy och skrivs ﺷَﻮِﻱّ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grillad, ugnsbakad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grillad, ugnsbakad

Alla bokstäver i grillad, ugnsbakad

ﺷَﻮِﻱّ
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för grillad, ugnsbakad består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷَﻮِﻱّ och uttalas shawiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver