Arabiska för grillad

mashwiyy
ﻣَﺸﻮِﻱّ
grillad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grillad uttalas mashwiyy och skrivs ﻣَﺸﻮِﻱّ.

Kategori: mat
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grillad består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grillad

Alla bokstäver i grillad

ﻣَﺸﻮِﻱّ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
shin
sh
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för grillad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺸﻮِﻱّ och uttalas mashwiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver