Arabiska för dator

Haasuub
ﺣَﺎﺳُﻮﺏ
dator – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dator uttalas Haasuub och skrivs ﺣَﺎﺳُﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dator i:

Hawaasiib
ﺣَﻮَﺍﺳِﻴﺐ
dator – maskulinum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet dator

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dator består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dator

Alla bokstäver i dator

ﺣَﺎﺳُﻮﺏ
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
alef
sin
s
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dator består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺳُﻮﺏ och uttalas Haasuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver