Arabiska för slut

nihaaya
ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ
slut – femininum singular

Det arabiska ordet för slut uttalas nihaaya och skrivs ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet slut

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slut består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slut

Alla bokstäver i slut

ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
nun
n
ha
h
alef
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slut består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ och uttalas nihaaya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver