Arabiska för läsande

qiraa'a
ﻗِﺮَﺍﺀَﺓ
läsande – femininum singular

Det arabiska ordet för läsande uttalas qiraa'a och skrivs ﻗِﺮَﺍﺀَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet läsande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet läsande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med läsande

Alla bokstäver i läsande

ﻗِﺮَﺍﺀَﺓ
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺔ
 
qaf
q
ra
r
alef
hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för läsande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﺮَﺍﺀَﺓ och uttalas qiraa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver