Arabiska för sondera, utforska

sabara
ﺳَﺒَﺮَ
sondera, utforska – dåtid han
yasbiru
ﻳَﺴﺒِﺮُ
sondera, utforska – nutid han

Det arabiska verbet för att sondera, utforska skrivs ﺳَﺒَﺮَ och uttalas sabara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺒِﺮُ och uttalas yasbiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sondera, utforska består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sondera, utforska

Alla bokstäver i sondera, utforska

ﺳَﺒَﺮَ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
sin
s
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sondera, utforska består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺒَﺮَ och uttalas sabara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sondera, utforska

fa3ala blir sabara

Vi har sett att det arabiska ordet för sondera, utforska skrivs ﺳَﺒَﺮَ och uttalas sabara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är s, b och r, blir ordet sabara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sondera, utforska

Böjningsformer av sondera, utforska

dåtid
nutid
han
sabara
ﺳَﺒَﺮَ
han - dåtid
yasbiru
ﻳَﺴﺒِﺮُ
han - nutid
hon
sabarat
ﺳَﺒَﺮَﺕ
hon - dåtid
tasbiru
ﺗَﺴﺒِﺮُ
hon - nutid
jag
sabartu
ﺳَﺒَﺮﺕُ
jag - dåtid
'asbiru
ﺃَﺳﺒِﺮُ
jag - nutid