Arabiska för hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav

saakin
ﺳَﺎﻛِﻦ
hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav uttalas saakin och skrivs ﺳَﺎﻛِﻦ.

Förutom grundformen finns hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav i:

sukkaan
ﺳُﻜَّﺎﻥ
hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav – maskulinum plural
Kategorier: bostad poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav

Alla bokstäver i hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav

ﺳَﺎﻛِﻦ
ﺳـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻦ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
sin
s
alef
kaf
k
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻛِﻦ och uttalas saakin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav

faa3il blir saakin

Vi har sett att det arabiska ordet för hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav skrivs ﺳَﺎﻛِﻦ och uttalas saakin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, k och n, blir ordet saakin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hyresgäst, invånare, ovokaliserad bokstav