Arabiska för handflata, handske

kaff
ﻛَﻒّ
handflata, handske – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handflata, handske uttalas kaff och skrivs ﻛَﻒّ.

Förutom grundformen finns handflata, handske i:

kufuuf
ﻛُﻔُﻮﻑ
handflata, handske – maskulinum plural
Kategorier: kläder anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet handflata, handske

Han smällde till honom med handflatan.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handflata, handske består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handflata, handske

Alla bokstäver i handflata, handske

ﻛَﻒّ
ﻛـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för handflata, handske består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻒّ och uttalas kaff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver