Arabiska för socka

jaarib
ﺟَﺎﺭِﺏ
socka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för socka uttalas jaarib och skrivs ﺟَﺎﺭِﺏ.

Förutom grundformen finns socka i:

jiwaarib
ﺟِﻮَﺍﺭِﺏ
socka – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet socka består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med socka

Alla bokstäver i socka

ﺟَﺎﺭِﺏ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
jim
j
alef
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för socka består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺎﺭِﺏ och uttalas jaarib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för socka

faa3il blir jaarib

Vi har sett att det arabiska ordet för socka skrivs ﺟَﺎﺭِﺏ och uttalas jaarib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är j, r och b, blir ordet jaarib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som socka