Arabiska för ärm

kumm
ﻛُﻢّ
ärm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ärm uttalas kumm och skrivs ﻛُﻢّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ärm i:

'akmaam
ﺃَﻛﻤَﺎﻡ
ärm – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ärm består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ärm

Alla bokstäver i ärm

ﻛُﻢّ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ärm består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﻢّ och uttalas kumm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver