Arabiska för passa

naasaba
ﻧَﺎﺳَﺐَ
passa – dåtid han
yunaasibu
ﻳُﻨَﺎﺳِﺐُ
passa – nutid han

Det arabiska verbet för att passa skrivs ﻧَﺎﺳَﺐَ och uttalas naasaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﺳِﺐُ och uttalas yunaasibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet passa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passa består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passa

Alla bokstäver i passa

ﻧَﺎﺳَﺐَ
ﻧـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
nun
n
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för passa består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺳَﺐَ och uttalas naasaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för passa

faa3ala blir naasaba

Vi har sett att det arabiska ordet för passa skrivs ﻧَﺎﺳَﺐَ och uttalas naasaba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, s och b, blir ordet naasaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som passa

Böjningsformer av passa

dåtid
nutid
han
naasaba
ﻧَﺎﺳَﺐَ
han - dåtid
yunaasibu
ﻳُﻨَﺎﺳِﺐُ
han - nutid
hon
naasabat
ﻧَﺎﺳَﺒَﺖ
hon - dåtid
tunaasibu
ﺗُﻨَﺎﺳِﺐُ
hon - nutid
jag
naasabtu
ﻧَﺎﺳَﺒﺖُ
jag - dåtid
'unaasibu
ﺃُﻧَﺎﺳِﺐُ
jag - nutid