Arabiska för mäta

qayyasa
ﻗَﻴَّﺲَ
mäta – dåtid han
yuqayyisu
ﻳُﻘَﻴِّﺲُ
mäta – nutid han

Det arabiska verbet för att mäta skrivs ﻗَﻴَّﺲَ och uttalas qayyasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﻴِّﺲُ och uttalas yuqayyisu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mäta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mäta

Alla bokstäver i mäta

ﻗَﻴَّﺲَ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
qaf
q
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för mäta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻴَّﺲَ och uttalas qayyasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mäta

fa33ala blir qayyasa

Vi har sett att det arabiska ordet för mäta skrivs ﻗَﻴَّﺲَ och uttalas qayyasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, y och s, blir ordet qayyasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mäta

Böjningsformer av mäta

dåtid
nutid
han
qayyasa
ﻗَﻴَّﺲَ
han - dåtid
yuqayyisu
ﻳُﻘَﻴِّﺲُ
han - nutid
hon
qayyasat
ﻗَﻴَّﺴَﺖ
hon - dåtid
tuqayyisu
ﺗُﻘَﻴِّﺲُ
hon - nutid
jag
qayyastu
ﻗَﻴَّﺴﺖُ
jag - dåtid
'uqayyisu
ﺃُﻗَﻴِّﺲُ
jag - nutid