Arabiska för jämförbar, standard

qiyaasiyy
ﻗِﻴَﺎﺳِﻲّ
jämförbar, standard – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jämförbar, standard uttalas qiyaasiyy och skrivs ﻗِﻴَﺎﺳِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jämförbar, standard består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ya som skrivs och uttalas y och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jämförbar, standard

Alla bokstäver i jämförbar, standard

ﻗِﻴَﺎﺳِﻲّ
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻗـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻲ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
qaf
q
ya
y
alef
sin
s
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för jämförbar, standard består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻗِﻴَﺎﺳِﻲّ och uttalas qiyaasiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver