Arabiska för dunkel, dyster, mörk

ghaamiq
ﻏَﺎﻣِﻖ
dunkel, dyster, mörk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dunkel, dyster, mörk uttalas ghaamiq och skrivs ﻏَﺎﻣِﻖ.

Förutom grundformen finns dunkel, dyster, mörk i:

ghaamiqa
ﻏَﺎﻣِﻘَﺔ
dunkel, dyster, mörk – femininum singular
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dunkel, dyster, mörk består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dunkel, dyster, mörk

Alla bokstäver i dunkel, dyster, mörk

ﻏَﺎﻣِﻖ
ﻏـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ghayn
gh
alef
mim
m
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för dunkel, dyster, mörk består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﻣِﻖ och uttalas ghaamiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver