Arabiska för fördjupa, göra mörkare, intensifiera

ghammaqa
ﻏَﻤَّﻖَ
fördjupa, göra mörkare, intensifiera – dåtid han
yughammiqu
ﻳُﻐَﻤِّﻖُ
fördjupa, göra mörkare, intensifiera – nutid han

Det arabiska verbet för att fördjupa, göra mörkare, intensifiera skrivs ﻏَﻤَّﻖَ och uttalas ghammaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﻤِّﻖُ och uttalas yughammiqu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördjupa, göra mörkare, intensifiera består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördjupa, göra mörkare, intensifiera

Alla bokstäver i fördjupa, göra mörkare, intensifiera

ﻏَﻤَّﻖَ
ﻏـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ghayn
gh
mim
m
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för fördjupa, göra mörkare, intensifiera består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻤَّﻖَ och uttalas ghammaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fördjupa, göra mörkare, intensifiera

dåtid
nutid
han
ghammaqa
ﻏَﻤَّﻖَ
han - dåtid
yughammiqu
ﻳُﻐَﻤِّﻖُ
han - nutid
hon
ghammaqat
ﻏَﻤَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tughammiqu
ﺗُﻐَﻤِّﻖُ
hon - nutid
jag
ghammaqtu
ﻏَﻤَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'ughammiqu
ﺃُﻏَﻤِّﻖُ
jag - nutid