Arabiska för bli färgad

inSabagha
ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
bli färgad – dåtid han
yanSabighu
ﻳَﻨﺼَﺒِﻎُ
bli färgad – nutid han

Det arabiska verbet för att bli färgad skrivs ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ och uttalas inSabagha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺼَﺒِﻎُ och uttalas yanSabighu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli färgad består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, beh som skrivs och uttalas b och ghayn som skrivs och uttalas gh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli färgad

Alla bokstäver i bli färgad

ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺒـ
ـﻎ
 
ﻧـ
ـﺼـ
ـﺒـ
ـﻎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
 
alef
nun
n
Sad
S
beh
b
ghayn
gh
 
 
Det arabiska ordet för bli färgad består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻎ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ och uttalas inSabagha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli färgad

infa3ala blir inSabagha

Vi har sett att det arabiska ordet för bli färgad skrivs ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ och uttalas inSabagha. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är S, b och gh, blir ordet inSabagha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli färgad

Böjningsformer av bli färgad

dåtid
nutid
han
inSabagha
ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
han - dåtid
yanSabighu
ﻳَﻨﺼَﺒِﻎُ
han - nutid
hon
inSabaghat
ﺍِﻧﺼَﺒَﻐَﺖ
hon - dåtid
tanSabighu
ﺗَﻨﺼَﺒِﻎُ
hon - nutid
jag
inSabaghtu
ﺍِﻧﺼَﺒَﻐﺖُ
jag - dåtid
'anSabighu
ﺃَﻧﺼَﺒِﻎُ
jag - nutid