Arabiska för bly-, mörkgrå

raSaaSiyy
ﺭَﺻَﺎﺻِﻲّ
bly-, mörkgrå – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bly-, mörkgrå uttalas raSaaSiyy och skrivs ﺭَﺻَﺎﺻِﻲّ.

Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bly-, mörkgrå består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bly-, mörkgrå

Alla bokstäver i bly-, mörkgrå

ﺭَﺻَﺎﺻِﻲّ
ﺻـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﻲ
 
ـﺮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ra
r
Sad
S
alef
Sad
S
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för bly-, mörkgrå består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺭَﺻَﺎﺻِﻲّ och uttalas raSaaSiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver