Arabiska för skicklighet

mahaara
ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ
skicklighet – femininum singular

Det arabiska ordet för skicklighet uttalas mahaara och skrivs ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skicklighet i:

mahaaraat
ﻣَﻬَﺎﺭَﺍﺕ
skicklighet – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skicklighet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skicklighet består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skicklighet

Alla bokstäver i skicklighet

ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
ha
h
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skicklighet består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ och uttalas mahaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skicklighet

fa3aala blir mahaara

Vi har sett att det arabiska ordet för skicklighet skrivs ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ och uttalas mahaara. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är m, h och r, blir ordet mahaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skicklighet