Arabiska för tyghandlare

qammaash
ﻗَﻤَّﺎﺵ
tyghandlare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tyghandlare uttalas qammaash och skrivs ﻗَﻤَّﺎﺵ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tyghandlare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tyghandlare

Alla bokstäver i tyghandlare

ﻗَﻤَّﺎﺵ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
qaf
q
mim
m
alef
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för tyghandlare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﻤَّﺎﺵ och uttalas qammaash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tyghandlare

fa33aal blir qammaash

Vi har sett att det arabiska ordet för tyghandlare skrivs ﻗَﻤَّﺎﺵ och uttalas qammaash. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är q, m och sh, blir ordet qammaash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tyghandlare