Arabiska för importera

istawrada
ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ
importera – dåtid han
yastawridu
ﻳَﺴﺘَﻮﺭِﺩُ
importera – nutid han

Det arabiska verbet för att importera skrivs ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ och uttalas istawrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻮﺭِﺩُ och uttalas yastawridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet importera består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med importera

Alla bokstäver i importera

ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
waw
w
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för importera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ och uttalas istawrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för importera

istaf3ala blir istawrada

Vi har sett att det arabiska ordet för importera skrivs ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ och uttalas istawrada. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet istawrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som importera

Böjningsformer av importera

dåtid
nutid
han
istawrada
ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَ
han - dåtid
yastawridu
ﻳَﺴﺘَﻮﺭِﺩُ
han - nutid
hon
istawradat
ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩَﺕ
hon - dåtid
tastawridu
ﺗَﺴﺘَﻮﺭِﺩُ
hon - nutid
jag
istawradtu
ﺍِﺳﺘَﻮﺭَﺩﺕُ
jag - dåtid
'astawridu
ﺃَﺳﺘَﻮﺭِﺩُ
jag - nutid