Arabiska för blomma

warrada
ﻭَﺭَّﺩَ
blomma – dåtid han
yuwarridu
ﻳُﻮَﺭِّﺩُ
blomma – nutid han

Det arabiska verbet för att blomma skrivs ﻭَﺭَّﺩَ och uttalas warrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺭِّﺩُ och uttalas yuwarridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blomma består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blomma

Alla bokstäver i blomma

ﻭَﺭَّﺩَ
 
 
ـﻮ
ـﺮ
ـﺪ
 
waw
w
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för blomma består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺭَّﺩَ och uttalas warrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blomma

fa33ala blir warrada

Vi har sett att det arabiska ordet för blomma skrivs ﻭَﺭَّﺩَ och uttalas warrada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet warrada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blomma

Böjningsformer av blomma

dåtid
nutid
han
warrada
ﻭَﺭَّﺩَ
han - dåtid
yuwarridu
ﻳُﻮَﺭِّﺩُ
han - nutid
hon
warradat
ﻭَﺭَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tuwarridu
ﺗُﻮَﺭِّﺩُ
hon - nutid
jag
warradtu
ﻭَﺭَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'uwarridu
ﺃُﻭَﺭِّﺩُ
jag - nutid