Arabiska för importerad

mustawrad
ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩ
importerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för importerad uttalas mustawrad och skrivs ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩ.

Förutom grundformen finns importerad i:

mustawrada
ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩَﺓ
importerad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet importerad består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med importerad

Alla bokstäver i importerad

ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
sin
s
ta
t
waw
w
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för importerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩ och uttalas mustawrad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för importerad

mustaf3al blir mustawrad

Vi har sett att det arabiska ordet för importerad skrivs ﻣُﺴﺘَﻮﺭَﺩ och uttalas mustawrad. Ordet följer mönstret passivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3al och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet mustawrad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som importerad