Arabiska för lokal

maHalliyy
ﻣَﺤَﻠِّﻲّ
lokal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lokal uttalas maHalliyy och skrivs ﻣَﺤَﻠِّﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lokal består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lokal

Alla bokstäver i lokal

ﻣَﺤَﻠِّﻲّ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
Ha
H
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för lokal består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺤَﻠِّﻲّ och uttalas maHalliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver