Arabiska för analysera

Hallala
ﺣَﻠَّﻞَ
analysera – dåtid han
yuHallilu
ﻳُﺤَﻠِّﻞُ
analysera – nutid han

Det arabiska verbet för att analysera skrivs ﺣَﻠَّﻞَ och uttalas Hallala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻠِّﻞُ och uttalas yuHallilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet analysera består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med analysera

Alla bokstäver i analysera

ﺣَﻠَّﻞَ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för analysera består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻠَّﻞَ och uttalas Hallala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av analysera

dåtid
nutid
han
Hallala
ﺣَﻠَّﻞَ
han - dåtid
yuHallilu
ﻳُﺤَﻠِّﻞُ
han - nutid
hon
Hallalat
ﺣَﻠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tuHallilu
ﺗُﺤَﻠِّﻞُ
hon - nutid
jag
Hallaltu
ﺣَﻠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'uHallilu
ﺃُﺣَﻠِّﻞُ
jag - nutid