Arabiska för varierande

munawwa3
ﻣُﻨَﻮَّﻉ
varierande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för varierande uttalas munawwa3 och skrivs ﻣُﻨَﻮَّﻉ.

Förutom grundformen finns varierande i:

munawwa3a
ﻣُﻨَﻮَّﻋَﺔ
varierande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet varierande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med varierande

Alla bokstäver i varierande

ﻣُﻨَﻮَّﻉ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
nun
n
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för varierande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨَﻮَّﻉ och uttalas munawwa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för varierande

mufa33al blir munawwa3

Vi har sett att det arabiska ordet för varierande skrivs ﻣُﻨَﻮَّﻉ och uttalas munawwa3. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är n, w och 3, blir ordet munawwa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som varierande