Arabiska för veckovis

'usbuu3iyy
ﺃُﺳﺒُﻮﻋِﻲّ
veckovis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för veckovis uttalas 'usbuu3iyy och skrivs ﺃُﺳﺒُﻮﻋِﻲّ.

Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet veckovis består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med veckovis

Alla bokstäver i veckovis

ﺃُﺳﺒُﻮﻋِﻲّ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻲ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻲ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
alif hamza
'
sin
s
beh
b
waw
w
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för veckovis består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺃُﺳﺒُﻮﻋِﻲّ och uttalas 'usbuu3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver