Arabiska för avdrag, förslag, subtraktion

TarH
ﻃَﺮﺡ
avdrag, förslag, subtraktion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avdrag, förslag, subtraktion uttalas TarH och skrivs ﻃَﺮﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avdrag, förslag, subtraktion består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avdrag, förslag, subtraktion

Alla bokstäver i avdrag, förslag, subtraktion

ﻃَﺮﺡ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Ta
T
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för avdrag, förslag, subtraktion består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮﺡ och uttalas TarH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avdrag, förslag, subtraktion

fa3l blir TarH

Vi har sett att det arabiska ordet för avdrag, förslag, subtraktion skrivs ﻃَﺮﺡ och uttalas TarH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, r och H, blir ordet TarH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avdrag, förslag, subtraktion