Arabiska för avvisad

TariiH
ﻃَﺮِﻳﺢ
avvisad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avvisad uttalas TariiH och skrivs ﻃَﺮِﻳﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvisad består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvisad

Alla bokstäver i avvisad

ﻃَﺮِﻳﺢ
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Ta
T
ra
r
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för avvisad består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮِﻳﺢ och uttalas TariiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avvisad

fa3iil blir TariiH

Vi har sett att det arabiska ordet för avvisad skrivs ﻃَﺮِﻳﺢ och uttalas TariiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är T, r och H, blir ordet TariiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avvisad