Arabiska för massmedium

'i3laam
ﺇِﻋﻠَﺎﻡ
massmedium – maskulinum singular

Det arabiska ordet för massmedium uttalas 'i3laam och skrivs ﺇِﻋﻠَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet massmedium

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet massmedium består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med massmedium

Alla bokstäver i massmedium

ﺇِﻋﻠَﺎﻡ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
ayn
3
lam
l
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för massmedium består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﻋﻠَﺎﻡ och uttalas 'i3laam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för massmedium

'if3aal blir 'i3laam

Vi har sett att det arabiska ordet för massmedium skrivs ﺇِﻋﻠَﺎﻡ och uttalas 'i3laam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 'i3laam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som massmedium