Arabiska för filosofi

falsafa
ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ
filosofi – femininum singular

Det arabiska ordet för filosofi uttalas falsafa och skrivs ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i filosofi

ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ
ﻓـ
ـﻠـ
ـﺴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻠـ
ـﺴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
fa
f
lam
l
sin
s
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för filosofi består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ och uttalas falsafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver