Arabiska för uppfostran, utbildning

tarbiya
ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ
uppfostran, utbildning – femininum singular

Det arabiska ordet för uppfostran, utbildning uttalas tarbiya och skrivs ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: utbildning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet uppfostran, utbildning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppfostran, utbildning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppfostran, utbildning

Alla bokstäver i uppfostran, utbildning

ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ
ﺗـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ta
t
ra
r
beh
b
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppfostran, utbildning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﺮﺑِﻴَﺔ och uttalas tarbiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver