Arabiska för ingenjörsvetenskap

handasa
ﻫَﻨﺪَﺳَﺔ
ingenjörsvetenskap – femininum singular

Det arabiska ordet för ingenjörsvetenskap uttalas handasa och skrivs ﻫَﻨﺪَﺳَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i ingenjörsvetenskap

ﻫَﻨﺪَﺳَﺔ
ﻫـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﻨـ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
ha
h
nun
n
dal
d
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ingenjörsvetenskap består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫَﻨﺪَﺳَﺔ och uttalas handasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver