Arabiska för avdelning, gren

far3
ﻓَﺮﻉ
avdelning, gren – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avdelning, gren uttalas far3 och skrivs ﻓَﺮﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avdelning, gren i:

furuu3
ﻓُﺮُﻭﻉ
avdelning, gren – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avdelning, gren består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avdelning, gren

Alla bokstäver i avdelning, gren

ﻓَﺮﻉ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
fa
f
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avdelning, gren består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮﻉ och uttalas far3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avdelning, gren

fa3l blir far3

Vi har sett att det arabiska ordet för avdelning, gren skrivs ﻓَﺮﻉ och uttalas far3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är f, r och 3, blir ordet far3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avdelning, gren