Arabiska för grammatik, riktning, sida

naHw
ﻧَﺤﻮ
grammatik, riktning, sida – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grammatik, riktning, sida uttalas naHw och skrivs ﻧَﺤﻮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grammatik, riktning, sida

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grammatik, riktning, sida består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grammatik, riktning, sida

Alla bokstäver i grammatik, riktning, sida

ﻧَﺤﻮ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
 
nun
n
Ha
H
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för grammatik, riktning, sida består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺤﻮ och uttalas naHw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grammatik, riktning, sida

fa3l blir naHw

Vi har sett att det arabiska ordet för grammatik, riktning, sida skrivs ﻧَﺤﻮ och uttalas naHw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, H och w, blir ordet naHw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grammatik, riktning, sida