Arabiska för bedöva

khaddara
ﺧَﺪَّﺭَ
bedöva – dåtid han
yukhaddiru
ﻳُﺨَﺪِّﺭُ
bedöva – nutid han

Det arabiska verbet för att bedöva skrivs ﺧَﺪَّﺭَ och uttalas khaddara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺪِّﺭُ och uttalas yukhaddiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedöva består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedöva

Alla bokstäver i bedöva

ﺧَﺪَّﺭَ
ﺧـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﺪ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺮ
 
kha
kh
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bedöva består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺪَّﺭَ och uttalas khaddara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bedöva

dåtid
nutid
han
khaddara
ﺧَﺪَّﺭَ
han - dåtid
yukhaddiru
ﻳُﺨَﺪِّﺭُ
han - nutid
hon
khaddarat
ﺧَﺪَّﺭَﺕ
hon - dåtid
tukhaddiru
ﺗُﺨَﺪِّﺭُ
hon - nutid
jag
khaddartu
ﺧَﺪَّﺭﺕُ
jag - dåtid
'ukhaddiru
ﺃُﺧَﺪِّﺭُ
jag - nutid