Arabiska för revisor

muHaasib
ﻣُﺤَﺎﺳِﺐ
revisor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för revisor uttalas muHaasib och skrivs ﻣُﺤَﺎﺳِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns revisor i:

muHaasiba
ﻣُﺤَﺎﺳِﺒَﺔ
revisor – femininum singular
muHaasibaat
ﻣُﺤَﺎﺳِﺒَﺎﺕ
revisor – femininum plural
muHaasibuuna
ﻣُﺤَﺎﺳِﺒُﻮﻥَ
revisor – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet revisor består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med revisor

Alla bokstäver i revisor

ﻣُﺤَﺎﺳِﺐ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Ha
H
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för revisor består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﺳِﺐ och uttalas muHaasib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för revisor

mufaa3il blir muHaasib

Vi har sett att det arabiska ordet för revisor skrivs ﻣُﺤَﺎﺳِﺐ och uttalas muHaasib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är H, s och b, blir ordet muHaasib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som revisor