Arabiska för dator, miniräknare

Haasib
ﺣَﺎﺳِﺐ
dator, miniräknare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dator, miniräknare uttalas Haasib och skrivs ﺣَﺎﺳِﺐ.

Om ljudfilerna
Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dator, miniräknare består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dator, miniräknare

Alla bokstäver i dator, miniräknare

ﺣَﺎﺳِﺐ
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dator, miniräknare består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺳِﺐ och uttalas Haasib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dator, miniräknare

faa3il blir Haasib

Vi har sett att det arabiska ordet för dator, miniräknare skrivs ﺣَﺎﺳِﺐ och uttalas Haasib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, s och b, blir ordet Haasib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dator, miniräknare