Arabiska för hålla ansvarig

Haasaba
ﺣَﺎﺳَﺐَ
hålla ansvarig – dåtid han
yuHaasibu
ﻳُﺤَﺎﺳِﺐُ
hålla ansvarig – nutid han

Det arabiska verbet för att hålla ansvarig skrivs ﺣَﺎﺳَﺐَ och uttalas Haasaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺎﺳِﺐُ och uttalas yuHaasibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hålla ansvarig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hålla ansvarig

Alla bokstäver i hålla ansvarig

ﺣَﺎﺳَﺐَ
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
alef
sin
s
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hålla ansvarig består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺳَﺐَ och uttalas Haasaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hålla ansvarig

faa3ala blir Haasaba

Vi har sett att det arabiska ordet för hålla ansvarig skrivs ﺣَﺎﺳَﺐَ och uttalas Haasaba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är H, s och b, blir ordet Haasaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hålla ansvarig

Böjningsformer av hålla ansvarig

dåtid
nutid
han
Haasaba
ﺣَﺎﺳَﺐَ
han - dåtid
yuHaasibu
ﻳُﺤَﺎﺳِﺐُ
han - nutid
hon
Haasabat
ﺣَﺎﺳَﺒَﺖ
hon - dåtid
tuHaasibu
ﺗُﺤَﺎﺳِﺐُ
hon - nutid
jag
Haasabtu
ﺣَﺎﺳَﺒﺖُ
jag - dåtid
'uHaasibu
ﺃُﺣَﺎﺳِﺐُ
jag - nutid