Arabiska för arbeta

ishtaghala
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
arbeta – dåtid han
yashtaghilu
ﻳَﺸﺘَﻐِﻞُ
arbeta – nutid han

Det arabiska verbet för att arbeta skrivs ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ och uttalas ishtaghala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺘَﻐِﻞُ och uttalas yashtaghilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Kategori: arbete
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet arbeta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arbeta består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ghayn som skrivs och uttalas gh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arbeta

Alla bokstäver i arbeta

ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻐـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
shin
sh
ta
t
ghayn
gh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för arbeta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ och uttalas ishtaghala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av arbeta

dåtid
nutid
han
ishtaghala
ﺍِﺷﺘَﻐَﻞَ
han - dåtid
yashtaghilu
ﻳَﺸﺘَﻐِﻞُ
han - nutid
hon
ishtaghalat
ﺍِﺷﺘَﻐَﻠَﺖ
hon - dåtid
tashtaghilu
ﺗَﺸﺘَﻐِﻞُ
hon - nutid
jag
ishtaghaltu
ﺍِﺷﺘَﻐَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ashtaghilu
ﺃَﺷﺘَﻐِﻞُ
jag - nutid