Arabiska för favoriserad, trolig

murajjaH
ﻣُﺮَﺟَّﺢ
favoriserad, trolig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för favoriserad, trolig uttalas murajjaH och skrivs ﻣُﺮَﺟَّﺢ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet favoriserad, trolig består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med favoriserad, trolig

Alla bokstäver i favoriserad, trolig

ﻣُﺮَﺟَّﺢ
ﻣـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
ra
r
jim
j
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för favoriserad, trolig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﺟَّﺢ och uttalas murajjaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för favoriserad, trolig

mufa33al blir murajjaH

Vi har sett att det arabiska ordet för favoriserad, trolig skrivs ﻣُﺮَﺟَّﺢ och uttalas murajjaH. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, j och H, blir ordet murajjaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som favoriserad, trolig