Arabiska för också

kadhalika
ﻛَﺬَﻟِﻚَ
också –

Det arabiska ordet för också uttalas kadhalika och skrivs ﻛَﺬَﻟِﻚَ.

Om ljudfilerna

Alla bokstäver i också

ﻛَﺬَﻟِﻚَ
ﻛـ
ـﺬ
ﻟـ
ـﻚ
 
ﻛـ
ـﺬ
ﻟـ
ـﻚ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺬ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
kaf
k
dhal
dh
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för också består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺬَﻟِﻚَ och uttalas kadhalika.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver