Arabiska för somrig

Sayfiyy
ﺻَﻴﻔِﻲّ
somrig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för somrig uttalas Sayfiyy och skrivs ﺻَﻴﻔِﻲّ.

Förutom grundformen finns somrig i:

Sayfiyya
ﺻَﻴﻔِﻴَّﺔ
somrig – femininum singular
Kategori: årstiderna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet somrig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet somrig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med somrig

Alla bokstäver i somrig

ﺻَﻴﻔِﻲّ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
ya
y
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för somrig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻَﻴﻔِﻲّ och uttalas Sayfiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver