Arabiska för statistik

'iHSaa'
ﺇِﺣﺼَﺎﺀ
statistik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för statistik uttalas 'iHSaa' och skrivs ﺇِﺣﺼَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Kategori: matematik
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet statistik består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Sad som skrivs och uttalas S och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med statistik

Alla bokstäver i statistik

ﺇِﺣﺼَﺎﺀ
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
 
alif hamza
'
Ha
H
Sad
S
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för statistik består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺇِﺣﺼَﺎﺀ och uttalas 'iHSaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver